Wijzigingen premies wonen 2017

By 20/12/2016 Nieuws

Op het vlak van de verbouwpremies kennen de energiepremies uitgereikt door Eandis de grootste verandering.

Voor nieuwe beglazing zal het volstaan dat het glas een U-waarde heeft van maximum 1,1, ook al gaat het om de vervanging van dubbel glas (voorheen mocht de U-waarde bij vervanging van dubbel glas niet hoger zijn dan 0,8). Wel wordt het premiebedrag voor de plaatsing van de hoogrendementsbeglazing verlaagd naar 10 euro/m2.

De tegemoetkoming voor dak- of zoldervloerisolatie, zelf of door een aannemer geplaatst, wordt enkel toegekend wanneer u kiest voor materiaal met de hoogste isolatienorm (4,5 m²K/W).

Ook de isolatie-eisen bij buitenmuur-, spouwmuur- en vloerisolatie en de voorwaarden voor de warmtepomp en zonneboiler zijn verstrengd. Bovendien wordt een premie voor de isolatie van de muur langs de binnenzijde voorzien.

Helemaal nieuw is de totaalrenovatiebonus. Wie minstens drie energie-investeringen combineert, kan aanspraak maken op een bonus van 1.250 tot 4.750 euro.

De belastingvermindering voor dakisolatie wordt vanaf 2017 afgeschaft.

Bij de renovatiepremie (waar u tot tweemaal 5.000 euro kan ontvangen voor specifieke renovatiewerken) moet uw woning vanaf 1 januari 2017 minstens 30 jaar oud zijn (waar dit vroeger 25 jaar was). De rest blijft nagenoeg hetzelfde, op een te verwachten indexering van de inkomensgrenzen na.

De verbeterings- en aanpassingspremie (die bewoners met een beperkt inkomen helpt om bepaalde werken uit te voeren) blijft onveranderd in 2017, de te verwachten indexering van de inkomensgrenzen buiten beschouwing gelaten.