Verplicht conformiteitsattest huurwoningen Erpe-Mere

By 03/02/2017 Nieuws

Op 31 januari 2017 werd het verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen goedgekeurd door de gemeenteraad van Erpe-Mere. Hierdoor zet de gemeente verder in op de kwaliteit van haar woningpatrimonium.

De Vlaamse Wooncode legt de minimale kwaliteitsnormen voor woningen vast. Om na te gaan of een woning voldoet, werd door de Vlaamse overheid een conformiteitscontrole uitgewerkt. Deze beoordeelt of de woning veilig en gezond is en voorzien is van basiscomfort. Een woning met minder dan 15 opmerkingspunten wordt beloond met een conformiteitsattest dat 5 tot 10 jaar geldig is. In het andere geval krijgt de eigenaar een gedetailleerd verslag met werkpunten en wordt deze door de gemeente begeleid om zijn woning conform te maken.

Vanaf 1 januari 2018 moet de verhuurder bij iedere nieuwe verhuring een conformiteitsattest kunnen voorleggen. Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd waarbij de oudste woningen eerst zullen worden geviseerd. Huurwoningen jonger dan 20 jaar blijven vrijgesteld van het verplicht conformiteitsattest. Vanaf het najaar van dit jaar start een informatiecampagne die eigenaars moet aanzetten om spontaan een conformiteitscontrole aan te vragen bij de gemeente. De niet-naleving zal gesanctioneerd worden met een GAS-boete.

Schepen Reinold De Vuyst: “Een conformiteitsattest biedt ontegensprekelijk vele voordelen voor de huurder. Maar ook de verhuurder wint. Met een conformiteitsattest weet je als eigenaar dat je woning geschikt is bij de aanvang van de huur. Een plaatsbeschrijving wordt een sterker document als er ook een conformiteitsattest is. Bovendien zijn zowel de conformiteitscontrole als het conformiteitsattest gratis. Het verplicht conformiteitsattest kadert in een ruimer beleid om de kwaliteit van de huurwoningen binnen onze gemeente op peil te houden. Wanneer onze huurwoningen eenzelfde kwaliteit hebben, vermijden we misbruiken en al te grote verschillen in de huurprijzen.”

De gemeente zal een bemiddelende rol opnemen, met een centrale rol voor de huisvestingsambtenaar. Er zal worden samengewerkt met wijkagenten, OCMW en andere hulpverleners zoals de welzijnsschakels, om de meest ernstige gevallen te detecteren.

Voor vragen over woonkwaliteit kan de burger terecht op het woonloket in het gemeentehuis (dienst Stedenbouw). Bellen kan op het nummer 053 60 34 00, e-mailen doet u naar woonloket@erpe-mere.be.

Voor bijkomende informatie kan u terecht bij Ina Bal, huisvestingsambtenaar, op het nummer 053 60 34 44 of via e-mail op ina.bal@erpe-mere.be.