Opname in het leegstandsregister

Elke gemeente is verplicht een leegstandsregister te houden. In een reglement stelt de gemeente de indicaties die aanleiding geven tot leegstand vast.

Een gebouw wordt als leegstaand beschouwd indien meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een termijn van ten minste twaalf opeenvolgende maanden.

Een woning wordt als leegstaand beschouwd wanneer ze gedurende een termijn van ten minste twaalf opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met:

• hetzij de woonfunctie;

• hetzij elke andere bij gemeentelijke verordening omschreven functie die een effectief en niet-occasioneel gebruik van de woning met zich meebrengt.

Reglementen opname in het leegstandsregister

Leegstandsheffing

Gemeenten hebben de mogelijkheid een leegstandsheffing in te voeren. De gemeenten Erpe-Mere, Herzele en Sint-Lievens-Houtem hebben een leegstandsheffing.

Reglementen leegstandsheffing