Premies Vlaanderen

Verbouwen

Verbeteringspremie

Verbouwen

Renovatiepremie

Verbouwen

Aanpassingspremie voor ouderen

Lenen

De Vlaamse woonlening

Lenen

Lening Vlaams Woningfonds

Lenen

Verzekering gewaarborgd wonen

Lenen

Belastingvermindering renovatieovereenkomsten

Huren

Tegemoetkoming in de huurprijs

Huren

Lagere huurprijs door vermindering onroerende voorheffing

Huren

Huurpremie voor kandidaat-huurders van een sociale huurwoning

Verhuren

Belasting op kadastraal inkomen SVK-woningen

Verhuren

Vermindering onroerende voorheffing SVK-woningen

Energiezuinigheid

Vermindering onroerende voorheffing energiezuinige nieuwbouwwoningen

Onroerend erfgoed

Premies onroerend erfgoed