Federale premies

Belastingvermindering
dakisolatie
6% BTW voor de renovatie van privéwoningen ouder dan 10 jaar
Belastingvermindering renovatiewerken aan woningen Sociaal Verhuurkantoor
Belastingvermindering enige en eigen woning = woonbonus