Nieuw reglement verwaarlozing Sint-Lievens-Houtem

By 28/12/2017 Nieuws

Op 21 december 2017 heeft de gemeenteraad van Sint-Lievens-Houtem een reglement verwaarlozing goedgekeurd. De bevoegdheid voor het registreren en belasten van verwaarloosde panden is overgeheveld van het Vlaams gewest naar de gemeenten.

De gemeenteraad heeft gekozen voor een concrete, woordelijke definitie. Een woning wordt als verwaarloosd beschouwd als gebreken worden vastgesteld die verder verval op korte termijn in de hand werken. Dit geldt in het bijzonder wanneer bij (een) hoofd- en/of bijgebouw(en):
– de water- of winddichtheid is aangetast en/of;
– de stabiliteit is aangetast en/of;
– onderdelen dreigen los te komen en/of;
– voorgaande gebreken met voorlopige of ontoereikende maatregelen werden verholpen.

De basisheffing bedraagt 1.300 euro. Vanaf het derde opeenvolgende aanslagjaar, bedraagt de heffing 2.600 euro. Vanaf het vijfde opeenvolgende aanslagjaar, bedraagt de heffing 3.900 euro.

Het reglement vindt u hier.