Energiebewust wonen

Tips energiezuinig wonen

Een gemiddeld gezin verbruikt ongeveer 3.500 kWh elektriciteit per jaar. Hoeveel verbruikt u? Door maandelijks uw meterstanden bij te houden krijgt u een kijk op uw verbruik (meten is weten). Dit verbruik zo laag mogelijk houden is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor uw portemonnee. Vaak komt het neer op rekening houden met een aantal kleine details: energiebewust wonen vergt dus op zich geen grote inspanning.

Energiescans

Bepaalde doelgroepen kunnen een gratis energiescan aanvragen bij een energiesnoeibedrijf. In de gemeenten Erpe-Mere, Herzele en Sint-Lievens-Houtem is de Kringwinkel Teleshop Aalst actief.

De contactgegevens van de Kringwinkel Teleshop Aalst en meer uitleg over de energiescan vindt u hier.

Gratis renovatieadvies aan huis

Inwoners van de gemeenten Erpe-Mere, Herzele en Sint-Lievens-Houtem kunnen gratis renovatieadvies aan huis krijgen. Het advies wordt gegeven door een adviseur van het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op www.bouwwijs.be/bouwadvies-en-premies.

Meer informatie omtrent duurzame energie (bio-energie, warmtenetten, warmtepompen, windenergie …) vindt u op de website van de Organisatie Duurzame Energie.

Duurzaam bouwadvies

In een persoonlijk gesprek overloopt een professioneel adviseur de duurzame mogelijkheden voor uw nieuwbouwplannen.

Het advies wordt vertrekt in Gent.

Voor de inwoners van de gemeenten Erpe-Mere, Herzele en Sint-Lievens-Houtem is het advies gratis.

Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijving vindt u hier.

Premies

Op de website van het Vlaams Energieagentschap kan u nagaan voor welke energiebesparende maatregelen u een subsidie kan ontvangen.

Hier vindt u een overzicht van alle mogelijke premies in verband met wonen.

Aangepast en levenslang wonen

Meegroeiwonen

Wenst u te bouwen of te verbouwen? Hou dan niet enkel rekening met uw huidige situatie maar denk ook al aan later. Zorg er voor dat uw woning kan meegroeien samen met uzelf en uw gezin. Pak het slim aan: een woning die u gemakkelijk kan aanpassen bespaart u later kosten én zorgt ervoor dat uw huis meer waard is.

Hou dus best rekening met volgende aandachtspunten:

  • Toegankelijkheid: zorg ervoor dat iedereen in de woning kan leven, ongeacht de leeftijd, de lichamelijke kenmerken, capaciteiten of beperkingen;
  • Veiligheid: elimineer het risico op ongelukken als gevolg van fout gedimensioneerde ruimtes en gevaarlijke punten in de woning;
  • Comfort: richt de woning zodanig in dat wie minder mobiel en zeer gebonden is aan zijn woning toch kan genieten van een hoger comfort.

Ouderen

Concrete tips om de woning comfortabeler en veiliger te maken voor ouderen vindt u hier.

Handicap

Om een woning aan te laten passen op maat van een gezinslid met een handicap of een hulpbehoevende oudere, kan de persoon met een handicap of oudere bij het Toegankelijkheidsbureau terecht voor een individueel advies woningaanpassing. Dit omvat een technisch advies met richtlijnen voor de aanpassingen en een financieel advies met de tussenkomsten waarop u al dan niet kan rekenen.

Informatie en brochures

Meer uitleg over meegroeiwonen vindt u hier en op de website van Enter vzw (Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid).

Op de website van ‘Woon een leven lang’ ontdekt u via een rondgang in een modelwoning alle mogelijke hinderpalen die levenslang wonen in de weg kunnen staan.

Veilig en gezond wonen

Gezond binnenmilieu

Het grootste deel van de tijd leven mensen binnen. Meestal thuis, tot driekwart van de tijd. Ook op het werk of op school zitten mensen meestal binnen. Veel meer dan vroeger. De kwaliteit van het leefmilieu binnenshuis is dus zeer belangrijk. En dat valt soms tegen. Dikwijls is de kwaliteit van het milieu buiten er veel beter aan toe dan het milieu in huis.

Het Lokaal Gezondheidsoverleg (officieel Locoregionaal gezondheidsoverleg en –organisatie) bundelt en coördineert de lokale krachten om de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen waar te maken.

In dit kader informeren de Logo’s ook over een gezond binnenmilieu. In Erpe-Mere is Logo Dender actief, in Herzele en Sint-Lievens-Houtem is dit Logo Gezond+.

Brandpreventie

Concrete tips om de woning brandveiliger te maken vindt u op de website van Speel niet met vuur.

Rookmelder

Wist u dat als er ‘s nachts brand uitbreekt, u maar weinig kans heeft om tijdig wakker te worden? Tijdens de slaap ruikt u immers niet. De rook van een brand verspreidt zich snel en is verstikkend. Investeer daarom in een rookmelder!

Meer informatie over de correcte plaatsing van een rookmelder vindt u hier.

CO-preventie

Elk jaar sterven in België gemiddeld 35 personen en raken 1400 mensen gewond ten gevolge van een CO-vergiftiging. Volgens deskundigen ligt het werkelijke cijfer aan slachtoffers zelfs hoger. De meeste personen zijn minder dan 40 jaar oud. CO (koolmonoxide) ontstaat bij onvolledige verbanding van koolstofhoudende stoffen (gas, kolen, hout, stookolie en petrolium …). De oorzaak van de onvolledige verbranding is het gebrek aan zuurstof. Indien deze koolmonixode om één of andere reden terechtkomt in de woonomgeving, bestaat er een gevaar op vergiftiging. Het koolmonoxide-gas is geurloos, kleurloos, smaakloos en dus verraderlijk.

CO is giftig omdat het de rode bloedcellen verhindert zuurstof op te nemen. Koolmonoxide wordt ongeveer 200 tot 250 keer sneller in het bloed opgenomen dan zuurstof en vult de bindingsplaatsen van de zuurstof. Bijgevolg wordt onvoldoende zuurstof doorheen het lichaam getransporteerd. CO veroorzaakt dus onrechtstreeks een gebrek aan zuurstof.

Symptomen van acute vergiftiging zijn hoofdpijn, duizeligheid en braakneigingen. In sommige gevallen kan het slachtoffer het bewustzijn verliezen, in een coma terechtkomen en sterven.

Daarnaast kunnen slachtoffers ook een chronische vergiftiging oplopen. De betrokkene krijgt last van hoofdpijn, duizeligheid of concentratieverlies. Zowel het slachtoffer als de hulpverlener herkennen de vergiftiging vaak niet. De klachten worden dan toegeschreven aan een virusinfectie, hyperventilatie of depressie.

Kinderen zijn gevoeliger voor koolmonoxide dan volwassenen. Bij zwangere vrouwen kan CO-vergiftiging een handicap of de dood veroorzaken van de foetus. Personen met ademhalings- en schildklierproblemen, hart- en vaatziekten of bloedarmoede behoren ook tot de risicogroepen.

Meer informatie over het voorkomen van CO-gevaar vindt u hier.

Compact wonen

Noodzaak compact wonen

Elk jaar stijgt het aantal huishoudens in Vlaanderen omwille van de bevolkingsaangroei en de gezinsverdunning. Deze stijging van het aantal huishoudens doet ook de vraag naar woongelegenheden toenemen. Vlaanderen is echter stilaan volgebouwd. Bouwgrond wordt schaarser en duurder. Een efficiënt gebruik van de ruimte dringt zich op.

Het compact bouwen en verbouwen van woningen biedt een oplossing voor het gebrek aan ruimte. Daarnaast is een compacte woning niet alleen goedkoper, wegens de verminderde buitenoppervlakte, maar ook energiezuiniger.

Wat is compact bouwen?

Compact bouwen betekent niet noodzakelijk klein bouwen, maar wel veel volume in zo weinig mogelijk buitenwand verpakken. Een grillige woning met veel hoekjes en kantjes heeft veel buitenkanten en is dus niet compact. Eenvoudige volumes zijn compacter en goedkoper.

Tips vergroten ruimtegevoel

Het vormt een uitdaging om compact te bouwen of wonen zonder het gevoel van ruimte te verliezen. De ruimtelijke perceptie is belangrijker dan de werkelijke grootte van een kamer.

Om het ruimtegevoel te verhogen spelen ontwerpers vaak met hoge plafonds, inbouwkasten, schuifwanden en los meubilair. Zelfs in de meest kleine ruimtes kunnen allerlei ingrepen ervoor zorgen dat de kamer groter lijkt. Het gebruik van een spiegel doet een woon- of slaapkamer bijvoorbeeld groter lijken.

Meer concrete tips over het creëren van een ruimtelijk gevoel vindt u hier.

Samenhuizen

Ook het samenhuizen kan bijdragen tot een meer functioneel ruimtegebruik. Er bestaan verschillende vormen van samenhuizen: cohousing, centraal wonen, gemeenschapshuis, woongroep, en leefgemeenschap.

Meer uitleg vindt u op de website van Samenhuizen en Cohousing Projects.

Akoestische isolatie

Het compact bouwen en wonen doet het belang van akoestische isolatie toenemen.

Meer uitleg over akoestische isolatie vindt u hier.

Projecten Vlaams Bouwmeester

De Vlaamse Bouwmeester en Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie hebben in samenwerking met de afdeling Woonbeleid, de VMSW en het team Stedenbeleid 5 ambitieuze publieke partners/opdrachtgevers geselecteerd en samen met hen concepten uitgetekend voor de realisatie van 5 pilootprojecten die een trendbreuk op het vlak van collectieve woonomgevingen willen bereiken.

Meer informatie over de projecten van de Vlaamse Bouwmeester vindt u hier.