Category

Nieuws

Nieuw reglement verwaarlozing Sint-Lievens-Houtem

By | Nieuws

Op 21 december 2017 heeft de gemeenteraad van Sint-Lievens-Houtem een reglement verwaarlozing goedgekeurd. De bevoegdheid voor het registreren en belasten van verwaarloosde panden is overgeheveld van het Vlaams gewest naar de gemeenten.

De gemeenteraad heeft gekozen voor een concrete, woordelijke definitie. Een woning wordt als verwaarloosd beschouwd als gebreken worden vastgesteld die verder verval op korte termijn in de hand werken. Dit geldt in het bijzonder wanneer bij (een) hoofd- en/of bijgebouw(en):
– de water- of winddichtheid is aangetast en/of;
– de stabiliteit is aangetast en/of;
– onderdelen dreigen los te komen en/of;
– voorgaande gebreken met voorlopige of ontoereikende maatregelen werden verholpen.

De basisheffing bedraagt 1.300 euro. Vanaf het derde opeenvolgende aanslagjaar, bedraagt de heffing 2.600 euro. Vanaf het vijfde opeenvolgende aanslagjaar, bedraagt de heffing 3.900 euro.

Het reglement vindt u hier.

Verplicht conformiteitsattest huurwoningen Erpe-Mere

By | Nieuws

Op 31 januari 2017 werd het verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen goedgekeurd door de gemeenteraad van Erpe-Mere. Hierdoor zet de gemeente verder in op de kwaliteit van haar woningpatrimonium.

De Vlaamse Wooncode legt de minimale kwaliteitsnormen voor woningen vast. Om na te gaan of een woning voldoet, werd door de Vlaamse overheid een conformiteitscontrole uitgewerkt. Deze beoordeelt of de woning veilig en gezond is en voorzien is van basiscomfort. Een woning met minder dan 15 opmerkingspunten wordt beloond met een conformiteitsattest dat 5 tot 10 jaar geldig is. In het andere geval krijgt de eigenaar een gedetailleerd verslag met werkpunten en wordt deze door de gemeente begeleid om zijn woning conform te maken.

Vanaf 1 januari 2018 moet de verhuurder bij iedere nieuwe verhuring een conformiteitsattest kunnen voorleggen. Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd waarbij de oudste woningen eerst zullen worden geviseerd. Huurwoningen jonger dan 20 jaar blijven vrijgesteld van het verplicht conformiteitsattest. Vanaf het najaar van dit jaar start een informatiecampagne die eigenaars moet aanzetten om spontaan een conformiteitscontrole aan te vragen bij de gemeente. De niet-naleving zal gesanctioneerd worden met een GAS-boete.

Schepen Reinold De Vuyst: “Een conformiteitsattest biedt ontegensprekelijk vele voordelen voor de huurder. Maar ook de verhuurder wint. Met een conformiteitsattest weet je als eigenaar dat je woning geschikt is bij de aanvang van de huur. Een plaatsbeschrijving wordt een sterker document als er ook een conformiteitsattest is. Bovendien zijn zowel de conformiteitscontrole als het conformiteitsattest gratis. Het verplicht conformiteitsattest kadert in een ruimer beleid om de kwaliteit van de huurwoningen binnen onze gemeente op peil te houden. Wanneer onze huurwoningen eenzelfde kwaliteit hebben, vermijden we misbruiken en al te grote verschillen in de huurprijzen.”

De gemeente zal een bemiddelende rol opnemen, met een centrale rol voor de huisvestingsambtenaar. Er zal worden samengewerkt met wijkagenten, OCMW en andere hulpverleners zoals de welzijnsschakels, om de meest ernstige gevallen te detecteren.

Voor vragen over woonkwaliteit kan de burger terecht op het woonloket in het gemeentehuis (dienst Stedenbouw). Bellen kan op het nummer 053 60 34 00, e-mailen doet u naar woonloket@erpe-mere.be.

Voor bijkomende informatie kan u terecht bij Ina Bal, huisvestingsambtenaar, op het nummer 053 60 34 44 of via e-mail op ina.bal@erpe-mere.be.

Wijzigingen premies wonen 2017

By | Nieuws

Op het vlak van de verbouwpremies kennen de energiepremies uitgereikt door Eandis de grootste verandering.

Voor nieuwe beglazing zal het volstaan dat het glas een U-waarde heeft van maximum 1,1, ook al gaat het om de vervanging van dubbel glas (voorheen mocht de U-waarde bij vervanging van dubbel glas niet hoger zijn dan 0,8). Wel wordt het premiebedrag voor de plaatsing van de hoogrendementsbeglazing verlaagd naar 10 euro/m2.

De tegemoetkoming voor dak- of zoldervloerisolatie, zelf of door een aannemer geplaatst, wordt enkel toegekend wanneer u kiest voor materiaal met de hoogste isolatienorm (4,5 m²K/W).

Ook de isolatie-eisen bij buitenmuur-, spouwmuur- en vloerisolatie en de voorwaarden voor de warmtepomp en zonneboiler zijn verstrengd. Bovendien wordt een premie voor de isolatie van de muur langs de binnenzijde voorzien.

Helemaal nieuw is de totaalrenovatiebonus. Wie minstens drie energie-investeringen combineert, kan aanspraak maken op een bonus van 1.250 tot 4.750 euro.

De belastingvermindering voor dakisolatie wordt vanaf 2017 afgeschaft.

Bij de renovatiepremie (waar u tot tweemaal 5.000 euro kan ontvangen voor specifieke renovatiewerken) moet uw woning vanaf 1 januari 2017 minstens 30 jaar oud zijn (waar dit vroeger 25 jaar was). De rest blijft nagenoeg hetzelfde, op een te verwachten indexering van de inkomensgrenzen na.

De verbeterings- en aanpassingspremie (die bewoners met een beperkt inkomen helpt om bepaalde werken uit te voeren) blijft onveranderd in 2017, de te verwachten indexering van de inkomensgrenzen buiten beschouwing gelaten.

Tips voor een warme winter

By | Nieuws
Met deze tips voor het gebruik en onderhoud van uw verwarming én voor isolatie gaat u gegarandeerd een warme winter tegemoet.

Gebruik uw centrale verwarming optimaal!

  • Stel uw thermostaat zo in dat er maximaal 5 graden zit tussen de dag- en de nachttemperatuur.
  • Wist u dat de thermostaat 1 graad lager instellen, zorgt voor 7% minder verbruik?
  • Vaak staat de keteltemperatuur onnodig hoog ingesteld. In de gebruiksaanwijzing van uw toestel staat beschreven hoe u deze kan afstemmen op elk seizoen.
  • Uw verwarmingstoestellen werken het best als ze ontlucht zijn en vrij gehouden worden.
  • Dankzij thermostaatkranen regelt u de warmteafgifte per kamer. Zo is stand 2 (18° C) ideaal voor de slaapkamer, stand 3 (21° C) aangenaam in de leefruimte en stand 4 (24° C) lekker warm voor de badkamer.

De voordelen van onderhoud

Een goed onderhouden installatie behoudt zijn rendement, is veiliger en gaat langer mee. Afhankelijk van de aard en de ouderdom van uw toestel of installatie, zijn er andere onderhoudsverplichtingen. Als huurder bent u bijvoorbeeld verplicht om een gasboiler groter dan 20 KW tweejaarlijks te laten keuren door een gespecialiseerd technicus. Om te weten te komen wat u moet doen, is de online verwarmingswegwijzer op www.veiligverwarmen.be erg handig. De folder aanvragen aan het woonloket kan ook. En vergeet niet om de schouw regelmatig te reinigen.

Isoleren is besparen

Isolatie bespaart tot de helft op je verwarmingskosten. Goed isoleren is een combinatie van het geschikte materiaal en een nauwkeurige plaatsing zonder luchtlekken, koudebruggen of condensatie.

Als steun in de rug kent de overheid bij dakisolatie door een aannemer een belastingvermindering op 30% van de uitgaven toe, en dit met een maximum van 3.070 euro. Netbeheerder Eandis keert bovendien premies uit voor verschillende isolatiewerken en hoogrendementsbeglazing.

Wist u trouwens dat de goedkoopste isolatie ook het vaakst vergeten wordt? Door je leidingen te isoleren kan je tot 80% warmteverlies via die weg vermijden. Deze investering kan je binnen de paar maanden terugverdienen.

Maar vergeet niet: in een goed geïsoleerde woning is ventilatie (continue luchtverversing) – en verluchting (gedurende korte tijd ramen en deuren openzetten) absoluut noodzakelijk.

TIP: Je kan de efficiëntie van je isolatie testen door vóór een koude nacht de temperatuur te meten en de verwarming vervolgens op vriesstand te zetten. Als je ’s morgens maar een paar graden lager meet dan de avond ervoor dan is je huis voldoende geïsoleerd.

Meer weten? www.veiligverwarmen.be en www.energiesparen.be geven duidelijke informatie over dit thema. U bent eveneens welkom op de woonloketten in het gemeentehuis.