Ongeschiktheid

Een ongeschikte woning voldoet niet aan de minimale kwaliteitsnormen. Dit betekent dat de woning minstens 15 strafpunten heeft volgens het technisch verslag van het conformiteitsonderzoek.

Meer uitleg over ongeschiktheid vindt u hier.

Onbewoonbaarheid

Een gemeente kan een woning onbewoonbaar verklaren op basis van de Nieuwe Gemeentewet of op basis van de Vlaamse Wooncode.

De procedure van de Nieuwe Gemeentewet is slechts van toepassing indien het zeer dringende en ernstige situaties betreft, waarbij de gemeente optreedt om erger te voorkomen. Problemen met uitwendige kenmerking staan centraal. Concreet is van een ernstige situatie sprake indien de openbare veiligheid of gezondheid in het gedrang is.

Een onbewoonbaarverklaring op basis van de Vlaamse Wooncode wordt uitgesproken omdat verdere bewoning niet langer aanvaardbaar is. Problemen met inwendige kenmerken (vocht, schimmel, elektrocutiegevaar) staan er centraal.

Meer uitleg over de onbewoonbaarverklaring op basis van de Vlaamse Wooncode vindt u hier.
Meer uitleg over de onbewoonbaarverklaring op basis van de Nieuwe Gemeentewet vindt u hier.

Verwaarlozing

Een gebouw of een woning wordt als verwaarloosd beschouwd wanneer het ernstig zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan de buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten.

De Vlaamse overheid heft een belasting op de geïnventariseerde verwaarloosde woningen en gebouwen.

De gemeenten hebben de mogelijkheid om naast de gewestelijke heffing op verwaarlozing een gemeentelijke heffing in te voeren. Erpe-Mere, Haaltert, Herzele en Sint-Lievens-Houtem hebben geen gemeentelijke heffing ingevoerd.

Conformiteitsattest

De eigenaar-verhuurder kan de conformiteit van een huurwoning laten nagaan en vastleggen in een conformiteitsattest, een officiële verklaring van de gemeentelijke overheid. Het attest is geen huurvergunning en is dus niet verplicht.

Met het conformiteitsattest bevestigt de verhuurder dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners (maximale woningbezetting) vermeld.

De verhuurder kan een attest aanvragen bij de gemeente. Het attest blijft in principe 10 jaar geldig.

Rookmelders

Sinds 1 januari 2013 moeten alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract werd afgesloten na 31 december 2012 uitgerust zijn met voldoende rookmelders. Voor de bestaande huurcontracten is voorzien in een gefaseerde invoering van de verplichting.

Bovendien is het sinds 8 mei 2009 verplicht om correct geïnstalleerde optische rookmelders te installeren in alle:

  • nieuw te bouwen woningen;
  • woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd en waarvoor een stedenbouwkundige vergunning verreist is.

Meer informatie over de verplichting tot plaatsing van een rookmelder in nieuwbouwwoningen vindt u hier.